Createweb er et lille perlscript som forsøger at skabe et LCMS (Limitted Contents Management System) vha en katalogstruktur.

Createweb blev udviklet til et konkret formål og er derfor ikke på nogen måde gennemarbejdet eller gennemtænkt. Desuden er det mit første program i perl, hvoraf følger at koden ikke ligefrem er pæn at se på.

Flere websites benytter dog Createweb trods dets fejl og mangler:

Createweb er frit tilgængeligt og kan hentes på http://viggo.anc.dk/cgi-bin/cvsweb/createweb/.